Sunday, December 23, 2012

Nepali Kabita

म के गरु ?

आँखा सजाए सप्नाहरु ,
दिलमा बसाए कल्पनाहरु ।
पुरा हुन सकेन केही ,
तिमी नै भन म के गरु ?

मनमा कुनै कुनै बेला झोक चल्छ ।
मुटु भित्र आगो बल्छ ।
आत्मा भन्छ अघि सरु ,
भित्र छ धेरै हल्ली खल्ली ,
तिमी नै भन म के गरु ?

सोँचदा सोँच्दै यो तन रोगी भयो ,
नासाका रगत हरु सुकेर गयो ।
बेश हुन्थ्यो नजन्मेकै बरु ,
छिन छिन्मा मुर्छा पर्छु ।
तिमी नै भन म के गरु ?

हाँस्न चाहन्छु ,
केही दिन अझ बाँच्न चाहन्छु ।
मलाई देखेर खिल्ली उडाउछ अरु ,
सहने साहस छै अव
तिमी नै भन के गरु ?
BY:- SHILENDRA MAHATO

No comments:

Post a Comment